Tájékoztatás a Budapesti Vegyiművek környezetszennyezésével kapcsolatban – kispest.hu

Tájékoztatás a Budapesti Vegyiművek környezetszennyezésével kapcsolatban – kispest.hu
A BFKH XX. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatója

2015. október 30. | Budapesti Vegyiművek Zrt., Illatos út, telephely, Kispest Önkormányzata, tájékoztatás, BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya, vizsgálat, talajvíz

A BFKH XX. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztálya a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a Budapesti Vegyiművek Zrt. Illatos úti telephelyének XIX. kerületre gyakorolt esetleges környezetkárosító hatásáról az alábbi tájékoztatást adja:

A BVM Zrt. Illatos úti telephelyének tágabb környezetében lévő, a XIX. és XX. kerületben található talajvízkutak mintázása megtörtént. Kerületenként, a telephelyhez közelebb eső kerületi részeken, 2-2 db sekély mélységű (3-8 méteres) magánkutakból történt a mintavételezés Az akkreditált laboratóriumi mérések kizárólag olyan paraméterek vizsgálatával történtek, amelyek a BVM Zrt. Illatos úti telephelyén a környezetbe kikerült szerves és szervetlen hulladékok talajra, illetve talajvízre gyakorolt környezetkárosító hatásának feltételezhető következményei lehetnek. Ezen paraméterek a telephely kármentesítése során végzett környezetvédelmi tanulmányok és vizsgálati eredmények, illetve az üzemben korábban használt anyagok alapján lettek megállapítva.

A fent említett talajvízkutakból származó vizsgálati minták eredményei szerint, a kritikus – kiválasztott – anyagok tekintetében nem érzékelhető a BVM Zrt. környezetkárosító, illetve szennyező hatása sem a XIX. kerület. sem a XX. kerület talajvizében.

Tájékoztatom továbbá, hogy a kismélységű kutak vízminőségének megállapításakor figyelembe kell venni, hogy ezek az első vízadó rétegre (10-15 méter mélységben) telepített kutak, így azok általában nem szolgáltatnak ivóvíz minőségű vizet. Az ilyen kutak vize bármikor szennyeződhet bakteriológiai és kémiai szennyezőkkel, illetve a talajvízzel további szennyeződések is bekerülhettek a használatuk során, mivel ez nem védett vízadó réteg.

Felhívnám szíves figyelmét arra. hogy a XIX. kerület közművesített, így a folyamatosan monitorozott, egészséges és biztonságos közüzemi ivóvíz a lakosság részére biztosított. Ennek tükrében Osztályom továbbra is fenntartja álláspontját, miszerint kizárólag a vezetékes ivóvíz fogyasztását, háztartási (öntözés, főzés, fürdőzés, stb.) és egyéb célú használatát (ipari, mezőgazdasági, stb.) javasolja!

A magán kutakból származó víz minőségéről a tulajdonos önellenőrző vizsgálattal tájékozódhat. Hatóságunk higiénés, illetve közegészségügyi szempontból nem javasolja a részletes alapállapot-vizsgálattal, majd ezt követően folyamatosan monitorozott vizsgálattal nem rendelkező magán kutakból származó víz bármilyen célú felhasználását.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest. 2015. október 20.

Dr. Veres Anlkó
hivatalvezető nevében és felhatalmazásával

Dr. Boldizsár Györgyi
osztályvezető főorvos

(forrás: kispest.hu)Impresszum  Adatvédelem