Rendkívüli ülést tartott Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Rendkívüli ülést tartott Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
A testület megerősítette elkötelezettségét az Illatos úti környezetkárosítás felszámolása, és a terület rehabilitációja iránt

2015. október 6. | Budapesti Vegyiművek Zrt., Illatos út, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, dr. Bácskai János, szakértői vélemény, Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Wessling Hungary Kft., Darvas Béla, Palotai Zoltán

A 2015. október 2-án tartott lakossági fórumot követően Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete október 5-én öt ellenzéki képviselő kezdeményezésére rendkívüli testületi ülésen vitatta meg a további intézkedéseket.

Az ülésen sor került szakértők meghallgatására is. Elsőként Darvas Béla, a Magyar Ökotoxikológiai Társaság elnökének magánlevelét, majd Palotai Zoltán, a vizsgálatokat kivitelező Wessling Kft. Környezetanalitikai Üzletág-vezetőjének beszámolóját ismerhették meg a képviselők, akik ezután feltehették kérdéseiket is.

A testület egyhangúlag fogadta el a módosított határozati javaslatot, melynek értelmében Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja elkötelezettségét a Budapesti Vegyiművek Zrt. „fa” által az Illatos úton használt terület és a szennyezéssel érintett hatásterület kármentesítése, valamint a terület rehabilitációja iránt. Ennek érdekében minden rendelkezésére álló módon, illetve eszközzel támogatja a szennyezett területen a lakókörnyezetben elvégzendő kockázatfelmérést, a hatásviselők oldaláról a lehetséges környezeti és humán egészségügyi kockázatok megállapítását. A szakhatóságok megállapításait elfogadja, az azokból eredő esetleges kötelezettségeit haladéktalanul és maradéktalanul végrehajtja.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri dr. Bácskai János polgármestert, hogy a szakhatóságokkal a kapcsolatot folyamatosan tartsa, és azok szükségesnek tartott, illetve elrendelt intézkedéseiről a honlapon a lakosságot folyamatosan tájékoztassa, valamint félévente készítsen tájékoztatót a Képviselő-testület részére, elsőként 2016. április 5-i határidővel, azt követően 6 havonta.

A határozati javaslathoz három képviselő 7 pontos kiegészítést nyújtott be, melyben olyan feladatok elvégzését javasolták (többek közt légszennyezettség-mérést, szakmai konferencia összehívását és egészségkockázati elemzés készítését), melyek az Önkormányzat vezetése szerint a szakhatóságok feladata, azokkal kapcsolatban szakmailag a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya az illetékes, amellyel ugyanakkor Ferencváros Önkormányzata folyamatosan tartja a kapcsolatot, tevékenységéről a honlapon folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.

Híradás az október 2-i lakossági fórumról, valamint az október 5-i rendkívüli testületi ülésről (a 9.tv felvétele)Impresszum  Adatvédelem