Megnyugodhatnak a lakók Ferencvárosban

Megnyugodhatnak a lakók Ferencvárosban
Sajtóközlemény

2015. október 5. | Budapesti Vegyiművek Zrt., Illatos út, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, dr. Bácskai János, sajtóközlemény, lakossági fórum, vizsgálat, szakértői vélemény, Toronyház utcai Közösségi Ház, Toronyház u.3/b., Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Wessling Hungary Kft., Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya, Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata, Kormányhivatal Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2015. október 02-án lakossági fórumot tartott a József Attila-lakótelepen a Budapesti Vegyiművek korábbi működésével összefüggő környezeti hatások vizsgálatára készült szakértői anyagokról. A Fórumon a lakók első kézből kaphattak választ kérdéseikre.

Az Önkormányzat 2015. április 22-én az Illatos úti környezetkárosítás felszámolásáért a felelősök részvételével tartott sikeres tanácskozása után a Kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánította a felszámolás alatt álló Budapesti Vegyiművek Zrt.-t. A Kormányhivatal a sikeres közbeszerzés után júliusban megkezdte a veszélyt jelentő hordók elszállítását.

Miután az üggyel kapcsolatban a lakosság nyugalmának megzavarására alkalmas, megalapozatlan híresztelések láttak napvilágot, az Önkormányzat megalapozott választ kívánt adni azokra a felvetésekre, eljuthattak-e a BVM több évtizedes korábbi tevékenységéből származó szennyezések a lakott területekig. Az akkori felszámolóbiztos elzárkózott attól, hogy vizsgálatokat végeztessen, ezért az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy saját tartalékforrásából elvégezteti a szükséges környezeti vizsgálatokat.

2015 augusztusában Ferencvárosi Önkormányzata, talaj, a felszín alatti- és a felszíni vizek állapotát tanúsító objektív vizsgálatokat végeztetett a Budapesti Vegyiművek (BVM) Illatos úti telephelyének közelében lévő lakótelepeken. A mintavételek és vizsgálatok elvégzésével, az akkreditációval és több évtizedes tapasztalattal rendelkező WESSLING Hungary Kft-t bízta meg.

Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok legfontosabb eredménye, hogy akut, jelenleg beavatkozást, azonnali óvintézkedést igénylő szennyezést a vizsgált területeken nem mutattak ki.

Az üggyel kapcsolatos széleskörű érdeklődésre, valamint a teljes szakértői anyag megismerésére vonatkozó megkeresésekre tekintettel a teljes szakértői anyag 2015. szeptember 15-én Ferencváros Önkormányzatának a honlapján közzétételre került, valamint a tájékoztatás és esetleges intézkedés céljából továbbítottuk azt minden, az ügyben érintett és hatáskörrel rendelkező szakhatóságnak.

A 2015. október 02-ára szervezett lakossági fórumra még Kispestről és Pesterzsébetről is érkeztek érdeklődők, hogy feltegyék kérdéseiket, amelyekre a meghívást elfogadó szakhatóságok képviselői és a kerület vezetői válaszoltak. Megerősítést nyert, hogy a jelenleg rendelkezésre álló mérési eredmények alapján, a ferencvárosi lakótelepeken azonnali intézkedésekre nincs szükség.

A fórumon elhangzott: ütemterv szerint halad az Illatos úti vegyianyag-raktár kiürítése. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott levélben arról tájékoztatta a kerületieket, hogy a jövő év elejére végeznek a munkákkal. A Budapesti Vegyiművek egykori telephelyén eredetileg tárolt 2300 tonna anyagból már 1300-at elszállítottak, nagyobb részük Dorogra, a speciális hulladékmegsemmisítőbe került.

A kormánymegbízott szerint hisztériakeltésnek bizonyultak azok a híresztelések, hogy az Illatos út környékén vészhelyzet van. A szakemberek folyamatosan méréseket végeznek a környéken, az adatok a megengedett határértéken belül vannak.

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 5-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, hogy az eddigi lépésekről beszámoljon, és meghatározza jövőbeli teendőit.
A Képviselő-testület várhatóan elfogadja a beszámolót és fenntartja eddigi álláspontját az ügyben. Minden rendelkezésre álló módon és eszközzel támogatja a szennyezett terület kármentesítését, a szennyezéssel esetlegesen érintett lakókörnyezetben elvégzendő kockázatfelmérést, a hatásviselők oldaláról a környezeti és humán egészségügyi kockázatok megállapítását. A szakhatóságok megállapításait elfogadja, az azokból eredő kötelezettségeit haladéktalanul és maradéktalanul végrehajtja. Továbbá, a Ferencvárosban és környező kerületekben élők megnyugtatása érdekében, az eddig gyakorlatnak megfelelően, a szakhatóságokkal a kapcsolatot folyamatosan fenntartja, az ügy állásáról, az általuk elrendelt intézkedésekről folyamatos tájékoztatást tart.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ÖnkormányzataImpresszum  Adatvédelem