A természetvédelem szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthető cégként lett stratégiai jelentőségű a Budapesti Vegyiművek

A természetvédelem szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthető cégként lett stratégiai jelentőségű a Budapesti Vegyiművek
A törvényjavaslat - összhangban az Alaptörvénnyel - mindenki számára biztosítja a testi és lelki egészséghez, valamint az egészséges környezethez való jogot

2015. augusztus 14. | Budapesti Vegyiművek Zrt. f.a., Illatos út, telephely, Országgyűlés, rendelet, törvény, Fónagy János, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tette lehetővé, hogy a kormány 2015. július 9-én életbe lépett rendeletével stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítse a felszámolás alatt álló Budapesti Vegyiművek Zrt-t.

A stratégiailag kiemelt jelentőségű vállalkozások közé sorolt cégeknél vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként a kizárólagos állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság járhat el.

A parlament 2011 nyarától illesztette be a csődtörvénybe a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket. Ennek lett az eredménye, hogy az ilyen cégek csőd- és felszámolási ügyeiben csak állami felszámoló járhat el. A kormány rendeletben minősíti kiemeltté a nemzetgazdasági szempontból fontos cégeket. Az állami felszámoló a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.
                                                                                                                                 
A csődtörvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet, amelynek működése többek között nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, vagy a lakosság távhőszolgáltatással vagy más közműszolgáltatással való ellátása szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthető. Azok a cégek is ebbe a kategóriába kerülhetnek, amelyek nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósítanak meg, vagy amelyek a törvény által meghatározott országos közfeladatot látnak el.

Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlés 2015. június 11-i ülésén a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájában ismertette a módosítás szükségességét, pozitív hozadékait:

„A kormány elkötelezett a Budapesti Vegyiművek Zrt. f.a. Illatos úti telephelyén kialakult helyzet gyors, szakszerű és hatékony rendezése iránt, amely, figyelemmel arra, hogy a felszámolás alatt álló társaság nem rendelkezik a környezeti kárelhárítás fedezetéül szolgáló, rövid időn belül értékesíthető vagyonnal, állami források bevonását teszi szükségessé. A telephelyen felhalmozott veszélyes hulladék elszállítása az állam által megelőlegezett költségen 2015 májusában megkezdődött és ez év végére teljes mértékben befejeződik.

A kormány a hasonló helyzetek hatékony kezelésére olyan megoldást kíván biztosítani, amely a konkrét eseten túl a jövőre nézve általánosan alkalmazható, és a környezetvédelmi szempontok hatékony érvényesítése mellett az állami költségvetési források ésszerű, jó gazda módjára történő felhasználását teljes mértékben szem előtt tartja.

A törvényjavaslat tartalmazza a környezetvédelmi szempontoknak a csődeljárásokban és a felszámolási eljárásokban való hatékonyabb érvényesítését, továbbá az állam által a környezeti kárelhárításra fordított költségek megtérülését.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény értelmében a környezetkárosodást megelőző intézkedések és a helyreállítási intézkedések költségeit az állam köteles finanszírozni, ha azok másra nem háríthatók át. A felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetek esetén jó eséllyel lehet számítani arra, hogy az adós nem rendelkezik a kárelhárításhoz szükséges likvid vagyonnal, így a költségeket az államnak kell megelőlegeznie, ésszerű elvárás azonban, hogy a költségvetési forrásból megelőlegezett költségek a felszámolási vagyonból megtérüljenek.

A törvényjavaslat biztosítja annak lehetőségét, hogy a katasztrófavédelmi, természetvédelmi vagy környezetvédelmi indokból elvégzett környezeti kárelhárítás állam által megelőlegezett költsége felszámolási költségként érvényesíthető legyen.

A törvényjavaslat értelmében katasztrófavédelmi, természetvédelmi vagy környezetvédelmi indok esetén a gazdálkodó szervezet a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás teljes ideje alatt stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősíthető, megteremtve ezzel az állami felszámoló bevonását, illetve a csődeljárás és a felszámolási eljárás általános szabályaitól eltérő speciális rendelkezések alkalmazását. A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek esetén rövidebb eljárási határidő, a vagyon értékesítésére pedig speciális eljárási szabályok vonatkoznak.

Az állami felszámoló a törvény által meghatározott esetekben és célokból, különösen a környezetvédelmi szempontokra vagy működő üzemként történő értékesítésre tekintettel, zártkörű pályázaton, szakmai befektetőnek értékesítheti az adós vagyonát. A törvényjavaslat módosítja a kisajátításról szóló törvénynek a kártalanítási összeg megállapításával kapcsolatos rendelkezéseit abban az esetben, ha a kisajátításra az ingatlan-nyilvántartásban feljegyzett tartós környezetkárosodás felszámolása érdekében kerül sor.

A törvényjavaslat által tartalmazott rendelkezések összhangban állnak az Alaptörvény XX. és XXI. cikkével, amely mindenki számára biztosítja a testi és lelki egészséghez, valamint az egészséges környezethez való jogot.

A törvényjavaslat erősíti a környezetvédelmi szempontokat a felszámolási és kisajátítási eljárásokban, ugyanakkor biztosítja azt is, hogy az állam által a környezetvédelmi követelmények érvényesítése érdekében tett intézkedések költsége legalább részben megtérüljön.

Mindezek alapján elmondható, hogy a környezetvédelmi szempontoknak a felszámolási eljárásokban történő hatékony érvényesítését, valamint a környezeti terhek felszámolása érdekében történő kisajátítás szabályait ésszerűsítő, a közpénzzel történő hatékony gazdálkodást szem előtt tartó törvényjavaslatot terjesztek elő…”

Forrás: www.parlament.huImpresszum  Adatvédelem