2015. augusztus 5-ig csaknem 300 tonna veszélyes hulladékot szállítottak el az Illatos úti telephelyről

2015. augusztus 5-ig csaknem 300 tonna veszélyes hulladékot szállítottak el az Illatos úti telephelyről
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott tájékoztató levele dr. Bácskai János polgármesternek

2015. augusztus 11. | Budapesti Vegyiművek Zrt., Illatos út, telephely, dr. Bácskai János, Dr. Tarnai Richárd levél, veszélyes hulladék, elszállítás, ártalmatlanítás, tájékoztatás

Az elszállítási munkálatok tervszerű előrehaladása alapján várhatóan 2015. december végéig megtörténik valamennyi veszélyes hulladék elszállítása a BVM Zrt. telephelyének területéről.

Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” Illatos úti telephelyén veszélyes hulladékok állami közreműködéssel történő felszámolása ügyében tájékoztatás.

Tisztelt Polgármester úr!

A tárgyi ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részéről az alábbiak szerint kívánom tájékoztatni a megtett intézkedésekről.

A Kormányhivatal a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f. a.” (székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 1. 1. em., a továbbiakban: BVM Zrt.) Budapest IX. kerület. Illatos út 19-23. sz. alatti telephelyén a környezetre közvetlen veszélyt jelentő veszélyes hulladékok megfelelő elszállítása és ártalmatlanítása tekintetében lefolytatott, „A Budapesti Vegyiművek Zrt. 1097 Budapest, Illatos u. 19-23. sz. alatti telephelyén található szakszerűtlenül és jogszerűtlenül tárolt veszélyes hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult és a vállalkozási szerződés megkötése a nyertes gazdasági társasággal megtörtént.

A közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozás, a Palota Környezetvédelmi Kft. a telephelyen a felvonulást és az előkészítő műveleteket követően 2015. július 20. napján megkezdte a veszélyes hulladékok kiszállítását, és 2015. augusztus 5. napjáig a telephelyről kiszállított veszélyes hulladékok mennyisége összesen 291 530 kg.

A lenti elszállítási munkálatok tervszerű előrehaladása alapján várhatóan 2015. december végéig megtörténik valamennyi veszélyes hulladék elszállítása a BVM Zrt. telephelyének területéről.

A Kormányhivatal Környezetvédelmi Mérőközpontja ezen elszállítási munkálatok alatt gondoskodik telepített mérőeszközökkel a levegőminőség és a légszennyezettség méréséről, amelyek eredményéről a Tisztelt Polgármester Urat is tájékoztatja.

A BVM Zrt. telephelyén a Kormányhivatal munkatársai a munkavégzés alatt folyamatosan helyszíni ellenőrzéseket tartanak a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartása, a hulladékok elszállítási műveleteinek ellenőrzése és a hulladékok állapotának nyomon követése érdekében is.

A Budapesti Vegyiművek Zártkörűen működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 181/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánította a BVM Zrt.-t, amely alapján a BVM Zrt. részére a cégbíróság által 2015. július 31. napján kijelölésre került új, állami felszámoló a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. és Börcsök Sándor felszámolóbiztos.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2015. augusztus 10.

Üdvözlettel:

Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Dr. Tarnai Richárd 2015. augusztus 10-én kelt levele


Impresszum  Adatvédelem