Nem érik el az egészségügyi határértékeket a légszennyezettségi adatok az Illatos út környezetében

Nem érik el az egészségügyi határértékeket a légszennyezettségi adatok az Illatos út környezetében
A Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatója

2015. május 22. | tájékoztatás, Budapesti Vegyiművek Zrt., Illatos út, telephely, légszennyezettség-mérés, Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Levegő- és Zajvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Mérőközpontja, Napfény utcai piac, Lobogó utca, Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Levegő- és Zajvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Mérőközpontja mérőautókat helyezett ki május 14-én a Napfény utcai piac mellé, illetve a Lobogó utcai Weöres Sándor Iskola területére. A legfrissebb eredmények szerint a mért koncentrációk egyike sem éri el a rendeletben megállapított egészségügyi, illetve tervezési határértékeket.

Jelentés levegőminőségi értékekről

Dr. Bácskai János
polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapesti Vegyiművek Zrt. Illatos út 19-23. sz. alatti telephelyén megkezdett hulladék elszállítás kapcsán a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpontja mérőautót helyezett ki a telephely közelében lévő Napfény utcai piactér mellé, illetve a Lobogó utcai Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium területén egy aktív szenes automata mérőberendezéssel végez mérést a légszennyezettség folyamatos mérése céljából.

A mérőautóval végzett mérés két időszakot ölelt fel (a Napfény utcai piactér hétvégi tevékenységére tekintettel a mérést meg kellett szakítani). Az első alkalommal 2015. 05. 14. 17:00-tól 05. 15. 11:00-ig tartott a monitorozás. A következő időszak 2015. 05. 18. 14:00 órakor kezdődött és jelenleg is tart a folyamatos mérés.

A vizsgálat a jellemző légszennyező komponensekre terjed ki, melyek az alábbiak:
A Napfény utcai piac területén automata mérőautóval szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-oxidok, ózon, szálló por (PM1O) mérése történik.

A BVM területén végzett kármentesítés során BTEX vegyületek (kőolaj eredetű aromás szénhidrogének /benzol, toluol, etil-benzol és xilolok/ összegzett koncentrációja) is kimutatásra kerültek, ezért ezen komponensek mérését is indokoltnak tartotta a Kormányhivatal. Mivel ez az illékony vegyületcsoport toxikus és mutagén környezetszennyező anyagokat is takar, ezért van nagy jelentősége ezek meghatározásának.

A Lobogó utcai Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium területén elhelyezett aktív szenes automata mérőberendezés aktívszenes mintavevő szondája segítségével a környezeti levegő BTEX tartalmának laboratóriumban elvégzett gázkromatográfiás vizsgálat révén kerül megállapításra, amellyel a légszennyező anyagok széles spektrumának kimutatására nyílik lehetőség.

A gázkromatográfia termikusan stabil, illékony, szerves és szervetlen vegyületek elválasztására szolgáló eljárás. Kiválóan alkalmas többek között a környezeti levegő szénhidrogének szennyezőinek és azok meghatározására.

Vizsgálati eredmények:

A Napfény utcai piac területén mért eredmények


A vizsgált időszak

CO   μg/m3

NO   μg/m3

NO2   μg/m3

Nox  μg/m3

SO2  μg/m3

O3      μg/m3

PM10 μg/m3

2015.05.14 17:00- 2015.05.15 11:00

440,97

52,46

47,88

128,17

3,06

51,28

18,1

2015.05.18 15:00- 2015.05.19 15:00

413,40

8,08

38,83

51,23

7,15

87,66

20,2

2015.05.19 15:00- 2015.05.20 12:00

502,36

9,39

58,23

72,66

5,56

77,51

36,4

A Lobogó utcai Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium területén mért eredmények

A vizsgált időszak

Benzol   μg/m3

Toluol   μg/m3

Etil-benzol   μg/m3

mp xilol  μg/m3

o xilol  μg/m3

2015.05.14 17:00- 2015.05.15 17:00

0,6

1,4

0,6

1,3

0,3

2015.05.15 17:00- 2015.05.16 17:00

1,0

2,9

0,7

1,8

0,6

2015.05.16 17:00- 2015.05.17 17:00

0,4

1,5

0,3

0,8

0,4

Az eddigi mérések alapján megállapítható, hogy a mért légszennyezőanyag-koncentrációk hasonlóan alakultak a budapesti háttérállomásokon regisztrált adatokkal.
A mért koncentrációk egyike sem éri el a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megállapított egészségügyi, illetve tervezési határértékeket.

A monitoring tevékenység jelenleg is zajlik, a további vizsgálatok folyamatban vannak.

Budapest, 2015. május 20.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából

dr. Bartus Adrienn
főosztályvezetőImpresszum  Adatvédelem