Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Ferencvárosi Önkormányzat) az érintettek személyes adatait kizárólag jogszabályi felhatalmazás, vagy az érintett hozzájárulása alapján, az azokban megjelölt céloknak és feltételeknek, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) foglalt előírásoknak megfelelően kezeli és tartja nyilván.

A Ferencvárosi Önkormányzat kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat¬ vonatkozó törvényi felhatalmazás, illetve az érintett kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - nem továbbítja, más adatkezelésben kezelt adatokkal össze nem kapcsolja, és nem hozza nyilvánosságra. A Ferencvárosi Önkormányzat biztosítja az adatok biztonságos kezelését és védelmét a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen.

A Ferencvárosi Önkormányzat a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokat ugyanakkor az adatvédelmi törvény és az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény előírásainak megfelelően közzé teszi a honlapján.Impresszum  Adatvédelem